עדכונים

  • מלגות תש"ף הורים יקרים. מצ"ב קבצי מלגות לשנת תש"ף. במידה והורה מעוניין לקבל מלגה, עליו למלא את טפסי הבקשה ולצרף את המסמכים הנדרשיםעפ"י המכתב המצורף.

לוח פעילויות

אירוע ב-אוקטובר 2019

  • אין אירועים מתוכננים לתקופה זו.

תוכניות מיוחדות

המרחבים שלנו

הפדגוגיה שלנו

תכניות ייחודיות

אני מאמין

כניסה למערכת