לוח צלצולים

שעות

07.55-08.00

8.00-8.50

8.50-9.40

9.40-9.50

9.50-10.10

10.10-11.00

11.00-11.45

11.45-12.00

12.00-12.45

12.45-13.30

13.30-13.45

13.45-14.30

ימים א' ב' ד ' ה'

כניסה לכיתה

שיעור ראשון

שיעור שני

הפסקת אוכל

הפסקה

שיעור שלישי

שיעור רביעי

הפסקה

שיעור חמישי

שיעור שישי

הפסקה

שיעור שביעי + הזנה

סיום יום לימודים בשעה 14.30

יום ג'

כניסה לכיתה

שיעור ראשון

שיעור שני

הפסקת אוכל

הפסקה

שיעור שלישי

שיעור רביעי

הפסקה

שיעור חמישי

סיום יום לימודים בשעה 12.45

יום ו'

כניסה לכיתה

שיעור ראשון

שיעור שני

הפסקת אוכל

הפסקה

שיעור שלישי

שיעור רביעי

סיום יום לימודים בשעה 11.45

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות